Tags

, ,

Nee ek gaan nie touspring nie.

Vanmelewe (dankie ouma, ek hou van die woord!) kon ons skool toe gaan as jy in die eerste helfte van die jaar ses word. Ek het dit net gemaak en is op vyf-en-‘n-half skool toe omdat my ma my gekerm by die huis nie meer kon verduur nie. Ek wou lees.

Die eerste dag is ek sommer met die bus skool toe, met streng vermaninge aan my ma om nie te tjank as sy my gaan inskryf nie. In die klas was ek oorgehaal, waar is die boeke? Sus en Daan het ek immers reeds uit my kop geken, saam met ousus leer lees. Ek was bitter ontsteld toe net klei uitgedeel is. Paula het dit nog uitgedeel, sulke klipharde vaal klei. Hulle het my toe maar ‘n paar weke later in Graad 2 gesit. Gespring het ons dit genoem. Geskip.

Toe was dit reg

Maar ek het dit vir die res van my lewe berou.

Het jy enige idee hoe dit voel…

… as jy nog sokker speel en jou maats begin agter hulle hande giggel?

… as jou maatjies almal bra dra en jy wonder hoekom bly jy plat?

… as jou maatjie een goeie dag voor jou ‘n pad uithaal en jy absoluut geen idee het wat dit is nie?

… as die hoof die die eerste dag in die hoërskool vra, wie is twaalf, hande op. ‘n Klompie. Dertien? Die meeste. Veertien? Nog ‘n klompie. En ‘n paar vyftienjariges. Ek dan later kwaad raak as sy getalle nie klop nie en hy brul,

Wie het nie sy hand opgesteek nie?

Ek meneer

Hoekom nie? Hoe oud is jy?

Elf meneer

en in die aarde wegsak, voor 1556 kinders

… as jou vriendinne vry en later van gemeenskap praat (dis hoe ons seks genoem het)

… die dag (al as student) toe jou vriendinne jou nie wou saamvat iewers heen nie, omdat hulle ‘goed gaan doen waarvoor jy nie reg is nie? Ek weet nou nog nie, oorslaap by die mans, dagga rook, drink? Dit pla my.

… as jy jou lewe lank die odd one out was, omdat jy nie emosioneel opgewasse was vir jou portuurgroep nie?

… as jy as grootmens jou lewe lank probeer kompenseer deur te wil wen?

Gelukkig het ek lankal geleer dat daar baie mense is met meer talente as ek, baie slimmer mense wat baie dinge baie beter as ek doen. Ek het geleer om te ontspan. Maar op ‘n manier is ek steeds die “jongetjie” –  grys hare en al – tussen die afgetrede klomp hier in Kleinmond – ‘n aftreedorp…

 

(Ek is die kleintjie met die bakbene