Soms kry ‘n mens ‘n onverwagte band tussen twee mense. ‘n Onwaarskynlike een. Daar is ‘n baie besondere band tussen oupa en kleinkind, wat niemand te wagte was nie. Kiara noem hom my oupietjie of sommer my darling.
Woorde is totaal onnodig om dit te beskryf.