Die mens is inherent ‘n wrede ding. Van alle tye af. Die moderne mens se wreedheid het dalk net ‘n bietjie meer gesofistikeerd geword.

Van alle opgetekende tye word die wreedhede beskryf. In Bybelse tye is mense gestenig. In die middeleeue is mense op die wreedste moontlike maniere gemartel, met spesiale instrumente. Dit is gedoen in die naam van die regering, die kerk en die sosiale orde. Openbare teregstellings is op markpleine gehou. Slawe is op die wreeds moontlike maniere gestraf. Mense is met perde uitmekaar gepluk, aan pale opgehang, gekruisig, en met warm tange stukke vlees uitgeknyp. In The London Tower het ek gesien hoe ‘n tou met knope in in die middeleeue gebruik is om al stywer om ‘n wederstrewige vrou se kop te span, totdat die knope so styf in haal vel insny dat haar skedel bars.

Kyk bietjie wat jy kry as jy Google vir “torture instruments of the middle ages“. In elke Drostdy in ons land en in die Kasteel in Kaapstad is nog tekens van die wreedhede wat daar gepleeg is. Slaweklokke op wynplase herinner ons aan die tye toe slawe wreed behandel is en op onmenslike maniere behandel en gestraf is.

Selfs vandag nog word stiergevegte gehou, hondegevegte was hierdie week weer in die nuus. Kinders boelie mekaar, gesinsmoorde, passiemoorde en blote dade van geweld is aan die orde van die dag.

So wat het verander? Niks. Die mense het steeds inherent ‘n donker deel in sy siel, wat oor baie jare onderdruk is omdat wreedheid sosiaal onaanvaarbaar is, maar wat steeds tot uiting kom op plekke soos Facebook, Twitter en veral ook by die kommentare by koerantberigte. Mens kry dikwels die situasie soos hierdie week weer waar die vrou wat trofeejag, veel wreder dinge toegewens word. Deur mense wat wreedheid veroordeel. Nogal.

Sosiale media soos Facebook word gedurig uitgekryt asof dit die sleg in mense na vore bring, maar is dit nie bloot die mens se natuur om hom maar net daar te openbaar nie? Wat is internet-trolle en moeilikheidmakers anders as wreedhede teenoor medemense?

Vandag vind ek aanklank by hierdie hartseer musiek uit Gladiator.