Tags

, , ,

Baie mense beleef dat sekere temas in hulle lewens herhaal word, soos die man wat sy kinders mishandel en dan as versagting aantoon dat hy self as kind mishandel is. Of die vrou wat herhaaldelik betrokke raak by mans wat haar onderdruk of mishandel. Soms kom mense uit daardie omstandighede en soms nie. Mense wat van buite kyk, kan meestal glad nie verstaan waarom so iets gebeur nie.

Vanoggend is ek getref deur iemand na aan my wat vir ‘n hele aantal jare deur ‘n gesinslid verwerp is. Dieselfde persoon wat haar verwerp het, word nou deur iemand anders baie na aan hom, verwerp. Karma, sal baie mense dadelik dink, maar dis nie so eenvoudig nie. Vir my het dit niks met saai en maai te doen nie, maar met die tema van jou lewe.

Dit is vir my duidelik uit my eie lewe en ook uit die waarneming van ander mense wat ek goed ken, dat elke mens een of twee duidelike temas op hulle lewenspad het waarmee hulle herhaaldelik gekonfronteer word. Hierdie tema kan op enige manier manifesteer, jy kan dit ervaar in jou lewe, op enige manier. As jou tema bv armoede is, kan jy daarmee gekonfronteer word in verskillende situasies, op verskillende tye van jou lewe, afhangend van jou keuses. Jy kan leer om armoede te aanvaar of jy kan armoede oorkom, maar jy verwerk armoede op een of ander manier op jou lewenspad.

Nou verband hiermee is keuses. Keuses is nooit maklik nie, dit is nie altyd ‘n Maklik-Moeilike keuse nie. Dikwels is dit Moeilik-Moeilik. Niemand kan die gevolge van ‘n keuse voorsien nie, en dikwels is die gevolge van ‘n keuse hartverskeurend, al was dit op daardie oomblik die beste keuse onder die omstandighede. Ons moet net altyd bly glo dat dit tóé die regte keuse was, en dat ‘n ander keuse nie noodwendig beter gevolge sou hê nie.

Wanneer daar twee duidelike temas in jou lewe is, en jy neem in ag hoe die keuses wat jou lewe se rigting verander het, verskillende maniere gebied het hoe hierdie temas kon manifesteer, word dit nogal ingewikkeld om insig te hê in daardie temas, of jy dit moet oorkom en of jy dit moet leer aanvaar. Die verskillende maniere waarop ons hierdie uitdagings op ons lewenspad aanpak, maak dit natuurlik ‘n reuse uitdaging!

Natuurlik is dit makliker om van buite te kyk na ander se lewenspaaie en temas en eers met nabetragting kan ons ons eie bepaal. Dit verg geweldige selfinsig om werklik te besef wat hierdie temas is en hoe dit ons lewens beïnvloed, omdat dit so verwikkeld is, afhangend van die keuses wat ons maak wat die rigting van ons lewens verander, soos verhoudings en beroepskeuses.

Hierdie eenvoudige tabel illustreer net drie verskillende opsies van iemand se lewe, wat Eensaamheid en Armoede as tema het.

Armoede Eensaamheid Resultaat
Lewenspad A Ervaar uiterste Armoede Emosioneel bitter eensaam (Ervaar eensaamheid in uiterste armoede)
Lewenspad B Ervaar armoede Taamlik eensaam (Verwerk/aanvaar nie een van die twee nie)
Lewenspad C Oorkom armoede Taamlik eensaam (Oorkom armoede en aanvaar eensaamheid)

Armoede as tema kan natuurlik ook materiële rykdom insluit, as ‘n manier waarop dit verwerk en oorkom word, daarom is dit so moeilik om te sien wat dit is wat ons lewe se pas aangee, wat ons motiveer en rig. Die rede of oorsprong van die temas op ons lewenspad word op ‘n manier deur onsself gekies, voor ons gebore word al, as die rede vir ons bestaan, die doel waarom ons lewe. Maar eintlik maak al hierdie net sin, as jy in reïnkarnasie glo.

forkintheroad-color-r5-400x500En soos André P Brink sê: Só lyk ons vurk in die pad dan: Die tradisionele óf – óf word vervang met die oneindige meer komplekse én – én. Dit beperk ons nie tot reguit en finale antwoorde nie. Dit of dat mag waar wees, maar tersélfdertyd is daar hope ander dinge wat waar mag wees. Elke keer as daar ‘n vurk in die pad is: kom ons vat hom.