Ek is die kurator van my karakters, die fasiliteerder van hulle lewens; die bewaker van hulle wonings, die medereisiger op hulle lewenspaaie. Ek transkribeer bloot hulle drome en stap saam as amenueerder, op wat sou kon wees.