Daar is al soveel oor drome geskryf en navorsing gedoen, en steeds weet niemand werklik waarom ons droom en wat ons drome beteken nie, al is daar aanduidings dat dit van die vroegste tye af bestudeer word.

Vir my is drome ‘n wonderlike manier om myself te leer ken. Elke aand gaan slaap ek bewustelik, met die gedagte dat ek gaan droom, of die lekkerste van alles, gaan vlieg in my droom. Sommige kere as ek vlieg sweef ek te heerlik op my maag oor mense se koppe en ander kere moet ek behoorlik met my arms roei om in die lug te kom.

Freud het baie geskryf oor drome, maar ek kan myself meer met Jung se meer spirituele sienings vereenselwig, hoe die bewuste en onbewuste in gesprek tree om sin te gee aan jou lewe.

Drome kan mens help om oplossings vir jou probleme te kry. Daar lê so ‘n kort rooi potloodjie op my bedkassie. As ek wakker word in die nag met ‘n gedagte in my kop, is dit baie keer die beste gedagtes en idees vir skryfwerk. Dan krap ek maar so in die donker op die naaste stukkie papier en slaap rustig verder. Soms word ek wakker en sien hierdie gekrapte nota, sonder enige idee wat ek gedroom het, of dat ek dit selfs neergeskryf het. Dikwels is dit dan egter juis die inspirasie om iets te skryf. Ek vind ook dat dit juis daardie goedjies is wat mense tref.

Reekse drome met sekere aspekte wat ooreenstem – en oor ‘n tydperk voorkom, herhalende drome, is seine vanaf jou onbewuste dat jy aandag moet gee aan fasette van jou persoonlikheid, jou groei of selfverwesenliking. Dit kan ook te doen hê met onverwerkte skuldgevoelens en diepliggende vrese. Kyk wat die gemeenskaplike tema is, sodat jy sinvolle afleidings kan maak. Geen twee mense se drome is dieselfde en beteken dieselfde nie. Jy kán ‘n droomwoordeboek as breë riglyn gebruik, maar net as jy heeltyd jou eie gevoel oor ‘n sekere simbool in ag neem. Besluit dus of die simboliek op jóú van toepassing is en interpreteer dit binne jou verwysingsraamwerk en wat op daardie oomblik in jou lewe aangaan.

Ek droom deesdae vreemde vivid drome, wat heeltemal anders voel, asof dit werklik afspeel, op vreemde plekke met vreemde mense. Sulke drome is duidelik anders as my gewone drome, dit voel of dit uit ‘n baie dieper deel van my bewussyn kom. Daar uit die plek waar mens net onder baie diep hipnose bykom. Ek kry die gevoel dat dit my eie lewe is wat op ‘n dimensie uitspeel, dele van my lewe wat sou kon wees, gegewe klein keuses wat ek iewers langs die pad sou maak wat my lewe heeltemal in ‘n ander rigting op vreemde paaie sou stuur. Is hierdie dalk die storiepoel waaruit skrywers tap? Ons lewens wat sou kon wees, die karakters die mense wat deel vorm daarvan?

Soms is drome regtig sleg! Slegte drome wat mens so blyby is omdat uit jou baie diep onbewuste spruit en eers as jy die die simboliek daarvan in terme van jou daaglikse lewe interpreteer, hou dit op. Anders word dit ‘n herhalende tema in jou drome. Gelukkig neem dit jou ook weer na ‘n plek in jou onderbewuste waar jy kan bykom as jy regtig wil en iets daadwerkliks daaraan doen. Nagmerries en angsdrome kan dien as waarskuwing dat daar ‘n situasie is wat jou wil oorweldig. As jy gereeld nagmerries kry, is dit dalk nodig dat jy moet kyk na enige onverwerkte trauma in jou lewe. Praat dan met iemand oor jou angs, pyn en hartseer.

1bb260_c188e2ec1aa44ead8f4470a0b149b1c3mv2

  • Wanneer jy wakker word, vra jouself of jy gedroom het. Dink ‘n oomblik na en skryf dit dadelik neer. As jy nie kan onthou nie, lê ‘n rukkie en dink – soms skiet drome jou later te binne.
  • Skryf jou drome neer as jy wakker word, ook in die nag. Hou potlood en papier byderhand. As jy nie jou droom onmiddellik neerskryf nie, vergeet jy dit dalk. Of jy vergeet belangrike detail (soos kleure en emosies).
  • Vertel iemand wat jy vertrou daarvan. Jy sal só later die temas in jou lewe herken waaraan jy aandag moet gee.
  • Daar is baie oulike apps beskikbaar waar jy simbole kan opsoek, dit help baie om jou drome te verstaan. DreamMoods is baie oulik, jy kan ook jou simbole daar Save en joernaal byhou.

“I believe in everything until it’s disproved. So I believe in fairies, the myths, dragons. It all exists, even if it’s in your mind. Who’s to say that dreams and nightmares aren’t as real as the here and now?”
― John Lennon